မြန်မာဖောင့် ဖြင့်ရေးခြင်း

မြန်မာဖောင့် ဖြင့်ရေးသား စမ်းသပ်ထားသော ခေါင်းစဉ် သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာဖောင့် ဖြင့်ရေးသား စမ်းသပ်ထားသော ခေါင်းစဉ် သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက်…

Continue Reading →